Archivo de autor para espai70

  • Personal, Indoor and Mobile Radio Communications

    El Simposi Internacional ‘Personal, Indoor and Mobile Radio Communications’ converteix València en la capital mundial de la investigació sobre les xarxes de comunicació mòbils

    Comunicacions mòbils 5G, l’internet de les coses sense fil, la comunicació entre vehicles i màquines i el desenvolupament de...

    By